Allmänna villkor

Mellan Klapp o Papp AB och förening/lag/skola/skolklass , nedan gemensamt kallad ”Kunden”, gäller följande villkor. 

Förtjänst/Vinst

Kundens förtjänst/vinst är skillnaden mellan kundens inköpspris och kundens försäljningspris. 

Klapp o Papps förpliktelser

Klapp o Papp säljer endast till förening/lag/skola/skolklass. Klapp o Papp åtar sig att stödja Kunden under säljperioden samt förbinder sig att ersätta eventuella reklamationer efter prövning.

Kundens förpliktelser

Kunden förbinder sig att sälja Klapp o Papps produkter i egen regi genom uppsökande verksamhet och får inte utbetalt någon lön eller annan ersättning för detta. Kundens andel eller nettobehållning skall oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten.

Frakt

Slutbeställning över 100 paket är fraktfria. Vid färre än 100 paket tillkommer en fraktkostnad på max 300 kr.
Mindre beställningar levereras till ombud och större levereras till valfri adress. Om mottagaren inte på avtalad dag/tid befinner sig på leveransadressen för att ta emot slutleverans, alternativt inte svarar på det av kontaktpersonen angivna telefonnummer och en ny utkörning krävs, skall eventuell extra kostnad faktureras Kunden.

Leveranstid

Leveranstiden för beställda artiklar är ca 5-7 arbetsdagar från beställningsdatumet.

Ångerrätt och retur

Kunden har rätt att ångra sitt köp i enlighet med lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Där kunden tar hem ett parti för att sälja direkt utan att först ta upp beställningar gäller ångerrätten endast på hela köpordern. För produkter beställda genom katalogförsäljning har kunden rätt att returnera artiklar som slutkonsumenten ångrar. För att nyttja ångerrätten ska kunden meddela Klapp o Papp inom 14 dagar från leveransdatum. Eventuell kostnad för returfrakt bekostas av kunden. 

Krav på kontaktperson

Kontaktpersonen skall vara myndig, minst 18 år, inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kontroll kan tas. Observera att kreditkontrollen inte registreras hos UC eller annat företag och påverkar inte kontaktpersonen privat, såsom vid ansökan om lån etc. Kontaktpersonen och Kunden har delat betalningsansvar gentemot Klapp o Papp AB.

Betalningsvillkor

Fakturan skickas separat, till den mejladress som angivits vid beställning, i samband med leveransen av Klapp o Papps artiklar. Kunden är ansvarig för att säkerställa att denne har fått fakturan (kontrollera att den inte hamnat i skräpposten). Fakturan ska betalas inom 30 dagar från leveransdagen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta, för närvarande 2% per påbörjad månad.

Fource major

Klapp o Papp ansvarar inte för förseningar av leveranser som påverkas av yttre omständigheter såsom brand, jordbävning, storm, epidemier och liknande. Klapp o Papp har vid sådana tillfällen rätt att senarelägga en leverans upp till 2 månader. Efter 2 månader har Kunden rätt att utan kostnad avboka en beställd order.

Se även Integritetspolicy och information om användning av cookies.

Den här webbplatsen använder cookies - genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår integritetspolicy.